Week 13

Di. 26-03-2019
Dag van de Duitse taal
13:30 Deadline opgave herkansing toetsperiode 2 voor lln met PTA
Voortgangsgesprekken mentor, leerling en ouders lj1
Excursie Nationale ballet Het Zwanenmeer 5Hkua en 6Vkua
Taalkeuze MVT leerjaar 1
19:00 - 20:00 Ouderavond reis 1M (verplaatst naar de kantine in het B-gebouw)
19:00 Ouderavond examenleerlingen 5H/6V in de A-kantine
20:00 Ouderavond examenleerlingen 4M in de B-kantine
Wo. 27-03-2019
Voortgangsgesprekken mentor, leerling en ouders lj1
Taalkeuze MVT leerjaar 1
13:30 - 15:10 SE wiskunde S403 4M
08:30 - 10:10 Profielkeuzepresentatie aan ouders/verzorgers door leerlingen uit 3M
Do. 28-03-2019
17:00 Deadline inschrijven ouderspreekavond (10-minuten gesprekken)
Voortgangsgesprekken mentor, leerling en ouders lj1
Taalkeuze MVT leerjaar 1
08:30 - 13:00 Excursie Jinc, 3Mec
Vr. 29-03-2019
Voortgangsgesprekken mentor, leerling en ouders lj1
Deadline taalkeuze MVT leerjaar 1
12:10 - 14:10 Global Money Week 3V

Week 14

Ma. 01-04-2019
08:30 - 12:50 Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
Start LO/PE buitenaccommodaties (alle leerjaren)
Tevredenheidsonderzoek leerjaar 1-3
13:30 Inhalen/Herkansen SE wiskunde 5H en 6V
Di. 02-04-2019
13:30 Inhalen examenleerlingen en herkansingen lln met PTA
Tevredenheidsonderzoek leerjaar 1-3
08:30 - 12:50 Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
Wo. 03-04-2019
13:30 Inhalen examenleerlingen en herkansingen lln met PTA
Tevredenheidsonderzoek leerjaar 1-3
08:30 - 12:50 Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
Do. 04-04-2019
Publicatie rooster ouderspreekavond
Taaldorp lj2
Tevredenheidsonderzoek leerjaar 1-3
MR vergadering met schoolleiding
08:30 - 12:50 Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
Vr. 05-04-2019
13:30 - 17:00 Vecon Business School leerjaar 3
Tevredenheidsonderzoek leerjaar 1-3
08:30 - 12:50 Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)

Week 15

Ma. 08-04-2019
Uitwisseling 4H Duitsland/ Frankrijk/Canada groep
08:30 - 17:00 Vecon Business School leerjaar 3
Di. 09-04-2019
15:30 - 21:00 Ouderavond (10-minuten gesprekken)
08:30 - 14:20 Verkort rooster (50 min. t/m 6e uur)
16:00 Publicatie rooster inhalen 7 mei
Rapporten, advies over profielkeuze en taalkeuze worden uitgedeeld
Uitwisseling 4H Duitsland/ Frankrijk/Canada groep
Wo. 10-04-2019
08:30 - 13:00 Cambridge exams 3V
Rapporten, advies over profielkeuze en taalkeuze worden uitgedeeld
Uitwisseling 4H Duitsland/ Frankrijk/Canada groep
14:20 4M start fotograaf, dan kantine akkoordverklaringen
14:45 5H start fotograaf, dan lokalen akkoordverklaringen
15:10 6V start fotograaf, dan kantine akkoordverklaringen
Do. 11-04-2019
Uitwisseling 4H Duitsland/ Frankrijk/Canada groep
Nieuwsbrief leerlingen en ouders wordt verzonden
Interne MR vergadering
08:30 - 11:30 Anglia examen 4M
Vr. 12-04-2019
07:00 Romereis 5G
Uitwisseling 4H Duitsland/ Frankrijk/Canada groep
09:00 Deadline definitieve profielkeuze 2M en lj3

Week 16

Ma. 15-04-2019
Reis- en activiteitenweek 2
08:30 - 13:00 CPE Beeldend 4Mbte
Di. 16-04-2019
Reis- en activiteitenweek 2
08:30 - 13:00 CPE Beeldend 4Mbte
Wo. 17-04-2019
Reis- en activiteitenweek 2
08:30 - 13:00 CPE Beeldend 4Mbte
Conferentie Opleidingsschool Esprit in de A-kantine
Do. 18-04-2019
Reis- en activiteitenweek 2
Vr. 19-04-2019
Goede vrijdag, wel les
Reis- en activiteitenweek 2

Week 17

Ma. 22-04-2019
Meivakantie (2e Paasdag)
Di. 23-04-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining
Wo. 24-04-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining
Do. 25-04-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining
Vr. 26-04-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining

Week 18

Ma. 29-04-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining
Di. 30-04-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining
Wo. 01-05-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining
Do. 02-05-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining
Vr. 03-05-2019
Meivakantie
Lyceo examentraining

Week 19

Ma. 06-05-2019
Rooster tijdvak 4 gaat in
Di. 07-05-2019
Inhaalmoment voor gemiste toetsen
Wo. 08-05-2019
08:30 - 12:30 Workshop songwriting HV1a
13:00 - 17:00 Workshop songwriting HV1b
Do. 09-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 10-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1

Week 20

Ma. 13-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 14-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 15-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
17:00 - 18:00 Bijeenkomst nieuwe brugklassers die Berlage niet op 1 hadden staan
Do. 16-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
09:00 - 11:05 Examen Paper 1 6V Engels-IB
Vr. 17-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
08:00 Start inschrijven rekentoets afnameperiode 3 door examenleerlingen
Za. 18-05-2019
09:00 - 11:05 Examen Paper 2 6V Engels-IB

Week 21

Ma. 20-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 21-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
18:00 Deadline opgeven rekentoets afnameperiode 3 door examenleerlingen
08:30 - 17:00 Live SE vaktheorie in Kroller Muller 4Hkubv en 4Vkubv
Wo. 22-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 23-05-2019
Centraal Examen tijdvak 1
MR vergadering met schoolleiding

Week 22

Ma. 27-05-2019
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
Di. 28-05-2019
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
08:30 - 13:00 Activiteit Spaans G2a
Wo. 29-05-2019
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
Do. 30-05-2019
Hemelvaartvakantie
Vr. 31-05-2019
Hemelvaartvakantie

Week 23

Ma. 03-06-2019
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
13:30 - 16:00 Afname TOA toetsen Nederlands, Engels, rekenen lj 1
Di. 04-06-2019
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
Wo. 05-06-2019
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
Do. 06-06-2019
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
13:30 - 16:00 Afname TOA toetsen Nederlands, Engels, rekenen lj 1
Interne MR vergadering (optie)
Vr. 07-06-2019
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen

Week 24

Ma. 10-06-2019
2e Pinksterdag
Di. 11-06-2019
14:30 - 16:00 Examenvoetbal personeel - leerlingen
18:00 - 21:00 Galgenmaal examenklassen
Wo. 12-06-2019
08:00 Bekendmaking normering CE tijdvak 1
12:00 Start opgeven herkansing Centraal Examen via Activiteiten in Magister
Do. 13-06-2019
13:00 Deadline opgeven herkansing Centraal Examen via Activiteiten in Magister
08:30 - 14:20 Verkort rooster (50 min. t/m 6e uur)
15:00 - 17:00 Open dag voor leerlingen uit groep 7
Za. 15-06-2019
Lyceo herexamentraining
Zo. 16-06-2019
Lyceo herexamentraining

Week 25

Ma. 17-06-2019
Centraal Examen tijdvak 2
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Di. 18-06-2019
Centraal Examen tijdvak 2
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Wo. 19-06-2019
Centraal Examen tijdvak 2
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Do. 20-06-2019
Centraal Examen tijdvak 2 (aangewezen vakken)
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Vr. 21-06-2019
12:00 - 14:00 Boeken en kluissleutels inleveren door examenleerlingen
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen

Week 26

Ma. 24-06-2019
Toetsweek 3
Di. 25-06-2019
Toetsweek 3
Wo. 26-06-2019
Toetsweek 3
14:30 - 16:30 Kennismakingsdag nieuwe brugklassers
Do. 27-06-2019
Toetsweek 3
MR vergadering met schoolleiding
Vr. 28-06-2019
08:00 Bekendmaking normering CE tijdvak 2
Toetsweek 3

Week 27

Ma. 01-07-2019
08:30 - 17:00 Inhaalmoment handelingsdelen cula, ckv, kv1, lo, pe (lln zonder inhaaltoets)
08:30 - 13:00 Inhaalmoment handelingsdelen cula, ckv, kv1, lo, pe (lln met inhaaltoets)
13:30 Inhaalmoment gemiste toetsen toetsperiode 3
08:30 - 17:00 AEL-stage 3M (mits geen inhaaltoetsen)
Di. 02-07-2019
08:30 - 17:00 AEL-stage 3M
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten voor lj1, lj2, 3H, 3V en lj4 en 5
Wo. 03-07-2019
16:00 Diploma-uitreiking Mavo
19:30 Diploma-uitreiking Vwo
12:00 Start opgave herkansing SE toetsperiode 3 (via Activiteiten in Magister)
09:00 - 10:00 Inzage toetsen 3M en 5V
10:00 - 11:00 Inzage toetsen leerjaar 4
11:00 - 12:00 Inzage toetsen leerjaar 1
12:30 - 13:30 Inzage toetsen leerjaar 2
13:30 - 14:30 Inzage toetsen 3H en 3V
10:00 - 17:00 AEL-stage 3M
Do. 04-07-2019
19:30 Diploma-uitreiking Havo
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten voor lj1, lj2, 3H, 3V en lj4 en 5
16:00 Deadline opgeven herkansing SE toetsperiode 3 (via Activiteiten in Magister)
08:30 - 17:00 AEL-stage 3M
Vr. 05-07-2019
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten voor lj1, lj2, 3H, 3V en lj4 en 5
08:30 - 17:00 AEL-stage 3M

Week 28

Ma. 08-07-2019
08:30 - 17:00 Verwerken en inleveren AEL-stageverslag 3M
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten voor lj1, lj2, 3H, 3V en lj4 en 5
Di. 09-07-2019
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
Wo. 10-07-2019
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
13:30 Herkansingen toetsperiode 3 (alleen herkansbare SE's)
Interne MR vergadering (optie)
Do. 11-07-2019
Boeken inleveren niet-examenleerlingen
09:00 Deadline indienen revisieverzoek
19:45 - 22:15 Eindfeest onderbouw, Escape Delux
22:30 - 01:00 Eindfeest bovenbouw, Escape Delux
Vr. 12-07-2019
10:10 - 11:00 Uitdelen rapporten onderbouw
11:20 - 12:10 Uitdelen rapporten bovenbouw

Week 29

Ma. 15-07-2019
Zomervakantie (t/m 25 augustus)

Week 36

Di. 03-09-2019
Duurzame Dinsdag

Week 41

Do. 10-10-2019
Dag van de Duurzaamheid

Week 43

Ma. 21-10-2019
Herfstvakantie
Di. 22-10-2019
Herfstvakantie
Wo. 23-10-2019
Herfstvakantie
Do. 24-10-2019
Herfstvakantie
Vr. 25-10-2019
Herfstvakantie

Week 46

Do. 14-11-2019
Dag van de Franse taal

Week 50

Vr. 13-12-2019
Paarse Vrijdag

Week 52

Ma. 23-12-2019
Kerstvakantie
Di. 24-12-2019
Kerstvakantie
Wo. 25-12-2019
Kerstvakantie
Do. 26-12-2019
Kerstvakantie
Vr. 27-12-2019
Kerstvakantie

Week 01

Ma. 30-12-2019
Kerstvakantie
Di. 31-12-2019
Kerstvakantie
Wo. 01-01-2020
Kerstvakantie
Do. 02-01-2020
Kerstvakantie
Vr. 03-01-2020
Kerstvakantie

Week 08

Ma. 17-02-2020
Voorjaarsvakantie
Di. 18-02-2020
Voorjaarsvakantie
Wo. 19-02-2020
Voorjaarsvakantie
Do. 20-02-2020
Voorjaarsvakantie
Vr. 21-02-2020
Voorjaarsvakantie

Week 12

Do. 19-03-2020
Dag van de Leerplicht

Week 16

Ma. 13-04-2020
2e Paasdag

Week 18

Ma. 27-04-2020
Meivakantie
Di. 28-04-2020
Meivakantie
Wo. 29-04-2020
Meivakantie
Do. 30-04-2020
Meivakantie
Vr. 01-05-2020
Meivakantie

Week 19

Do. 07-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 08-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1

Week 20

Ma. 11-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 12-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 13-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 14-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 15-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1

Week 21

Ma. 18-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 19-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 20-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 21-05-2020
Hemelvaartvakantie
Vr. 22-05-2020
Hemelvaartvakantie

Week 22

Ma. 25-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1

Week 23

Ma. 01-06-2020
2e Pinksterdag

Week 24

Wo. 10-06-2020
08:00 Bekendmaking normering Centraal Examen tijdvak 1

Week 25

Ma. 15-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Di. 16-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Wo. 17-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Do. 18-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2 (aangewezen vakken)

Week 26

Vr. 26-06-2020
08:00 Bekendmaking normering Centraal Examen tijdvak 2

Week 27

Vr. 03-07-2020
10:10 - 11:00 Rapporten ophalen onderbouw
11:20 - 12:10 Rapporten ophalen bovenbouw

Week 28

Ma. 06-07-2020
Zomervakantie (t/m 14 augustus)