Week 05

Ma. 27-01-2020
Rooster tijdvak 3 gaat in
Start semester 2
Di. 28-01-2020
09:45 - 11:15 Excursie 3M klassen - Movies That Matter
Wo. 29-01-2020
14:20 - 15:10 3V Holocaust Memorial lezing kantine B

Week 06

Di. 04-02-2020
12:40 - 15:15 Excursie KUA Stedelijk Museum V6
Wo. 05-02-2020
Open les middag groep 8 (verkort rooster t/m 6e uur)
16:00 deadline inleveren cijfers SE week 2
Do. 06-02-2020
16:00 Deadline teruggave cijfer pws
17:30 - 20:00 MR interne vergadering

Week 07

Ma. 10-02-2020
13:15 - 16:00 Excursie Rijksmuseum 5Hkua
Deze week voorlopige profielkeuze 3H en 3V/G
Deze week voorlopige profielkeuze 2M en leerjaar 3
Di. 11-02-2020
Deze week voorlopige profielkeuze 2M en leerjaar 3
Wo. 12-02-2020
Deze week voorlopige profielkeuze 2M en leerjaar 3
Do. 13-02-2020
19:30 - 22:00 BGT
14:30 - 16:30 Open les middag groep 8 (verkort rooster t/m 6e uur)
Deze week voorlopige profielkeuze 2M en leerjaar 3
Vr. 14-02-2020
Deze week voorlopige profielkeuze 2M en leerjaar 3

Week 08

Ma. 17-02-2020
Voorjaarsvakantie
Di. 18-02-2020
Voorjaarsvakantie
Wo. 19-02-2020
Voorjaarsvakantie
Do. 20-02-2020
Voorjaarsvakantie
Vr. 21-02-2020
Voorjaarsvakantie

Week 09

Ma. 24-02-2020
16:00 publicatierooster toetsweek 2 / SE week 3
Di. 25-02-2020
13:45 - 16:00 Excursie paleis op de Dam 5Hkua
Wo. 26-02-2020
Thema avond door ouderraad - 'onder invloed'
Vr. 28-02-2020
16:00 publicatierooster inhaalmoment 3

Week 10

Ma. 02-03-2020
Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
Di. 03-03-2020
Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
14:00 - 22:30 Excursie Nationaal Baller H5/V5kua en V4kubv - optie
Wo. 04-03-2020
Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
Ontwikkelweek 4, sectiegesprekken
Do. 05-03-2020
08:30 - 17:00 Onderzoeker voor 1 dag (4 en 5V M-leerlingen)
Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
Vr. 06-03-2020
Verkort rooster (40 min. t/m 6e uur)
13:30 Inhaalmoment 3

Week 11

Wo. 11-03-2020
Studieverlof examenklassen
Do. 12-03-2020
Toetsweek 2/SE-week 3
17:30 - 20:30 MR overlegvergadering met Schoolleiding
Vr. 13-03-2020
Toetsweek 2/SE-week 3

Week 12

Ma. 16-03-2020
Toetsweek 2/SE-week 3
Toets driedaagse onderbouw
Di. 17-03-2020
Toetsweek 2/SE-week 3
Toets driedaagse onderbouw
Wo. 18-03-2020
Toetsweek 2/SE-week 3
Toets driedaagse onderbouw
Do. 19-03-2020
Dag van de Leerplicht
Romeinenkamp 2G en 3G
Vr. 20-03-2020
Afronding examendossiers: inhalen luistertoetsen, voorbereiden expositie enz.
Romeinenkamp 2G en 3G

Week 13

Ma. 23-03-2020
Global Money Week/VBS leerjaar 3
Di. 24-03-2020
Global Money Week/VBS leerjaar 3
Expositie H5/V6kubv en muziekavond 5H/6Vkumu
09:20 - 12:00 Bliksemstage 2M
Do. 26-03-2020
08:00 Start aanvraag herkansing examenklassen
17:30 - 20:00 MR interne vergadering

Week 14

Ma. 30-03-2020
Deze week rapportvergaderingen verkort rooster t/m 6e uur
Uitdelen rapporten (behalve examenklassen)
Uitwisseling Amsterdam naar Barcelona 4H/V
16:00 Deadline aanvragen herkansing examenklassen
Di. 31-03-2020
Deze week uitdelen rapport 2 brugklassen
Uitwisseling Amsterdam naar Barcelona 4H/V
Ouderavond examenklassen
Deze week rapportvergaderingen verkort rooster t/m 6e uur
Wo. 01-04-2020
LO/PE naar buiten
Deze week uitdelen rapport 2 brugklassen
Uitwisseling Amsterdam naar Barcelona 4H/V
Deadline aanmelden doorstroom 4M/5H
Aanvraag herkansing 3M. 4H, 4V en 5V
Deze week rapportvergaderingen verkort rooster t/m 6e uur
Do. 02-04-2020
Deze week uitdelen rapport 2 brugklassen
Uitwisseling Amsterdam naar Barcelona 4H/V
Inhalen/herkansen examenklassen
Examentrainingen
16:00 Deadline aanvragen herkansing 3M, 4H, 4V en 5V
Deze week rapportvergaderingen verkort rooster t/m 6e uur
Vr. 03-04-2020
Deze week uitdelen rapport 2 brugklassen
Uitwisseling Amsterdam naar Barcelona 4H/V
Examentrainingen
Inhalen/herkansen examenklassen
Deze week rapportvergaderingen verkort rooster t/m 6e uur

Week 15

Ma. 06-04-2020
10 minutengesprekken (verkort rooster t/m 6e uur)
Keuze IB of ENTL (vwo bb)
taalkeuze leerjaar 1
Publicatie rooster herkansingen 3M, 4H, 5V en 5V
Wo. 08-04-2020
Taaldorp klas 2
Cula Day 4H en 4A
Do. 09-04-2020
13:30 Herkansen 3M, 4H, 4V en 5V
Definitieve profielkeuze 2M en leerjaar 3
Definitieve taalkeuze klas 1 en 4V (Entl/En-IB)
08:30 - 11:30 Anglia examen 4M en 3H
17:30 - 20:30 MR overlegvergadering met Schoolleiding
17:30 - 20:00 MR interne vergadering
Vr. 10-04-2020
Goede vrijdag, geen les

Week 16

Ma. 13-04-2020
2e Paasdag
5V schoolreis Parijs (vertrek)/ 3v Edinburgh
Di. 14-04-2020
Reisweek/projecten/examentraining
14:30 Ondertekenen akkoordverklaringen examenleerlingen en maken examenfoto
Internships 4hv
Londenreis Mavo3
Wo. 15-04-2020
Reisweek/projecten/examentraining
17:00 - 21:00 Voorstelling Trojan Horse (2 Gymnasium)
16: publicatie rooster inhaalmoment 4
Internships 4hv
Londenreis Mavo3
Romereis 5G
Do. 16-04-2020
Reisweek/projecten/examentraining
Bezoek inholland (havo 4)
Internships 4hv
15:00 - 16:00 WPL Intervisie 4
Londenreis Mavo3
Romereis 5G
Vr. 17-04-2020
Reisweek/projecten/examentraining
Londenreis Mavo3
5G Rome
Za. 18-04-2020
5G Rome
Zo. 19-04-2020
5G Rome

Week 17

Ma. 20-04-2020
5G Rome
Unescodag
Examentrainingen
De Vecon Business School 3mavo en 3havo
Di. 21-04-2020
5G Rome
13:30 Inhaalmoment 4
Unescodag
Examentrainingen
3V Cambridge exam
De Vecon Business School 3mavo en 3havo
Wo. 22-04-2020
Mei vakantie
Do. 23-04-2020
Meivakantie
Vr. 24-04-2020
Meivakantie

Week 18

Ma. 27-04-2020
Meivakantie
Di. 28-04-2020
Meivakantie
Wo. 29-04-2020
Meivakantie
Do. 30-04-2020
Meivakantie
Vr. 01-05-2020
Meivakantie

Week 19

Ma. 04-05-2020
Meivakantie
Rooster tijdvak 4 gaat in
Di. 05-05-2020
Meivakantie
Wo. 06-05-2020
Deadline vakkenpakketten doorstroomleerlingen 4M/5H bekend
Do. 07-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 08-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1

Week 20

Ma. 11-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
CIRCL excursie 3V - sustainable architecture
Di. 12-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 13-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 14-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
08:30 - 13:00 JINC Sollicitatietraining voor alle 3M leerlingen
Vr. 15-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1

Week 21

Ma. 18-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
17:30 - 20:30 MR overlegvergadering met Schoolleiding
Di. 19-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Live SE vaktheorie in Kroller Muller 4Hkubv en 4Vkubv
Wo. 20-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 21-05-2020
Hemelvaartvakantie
Vr. 22-05-2020
Hemelvaartvakantie

Week 22

Ma. 25-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
16:00 Publicatierooster toetsweek/SE week 3
Do. 28-05-2020
17:00 - 20:00 MR interne vergadering

Week 23

Ma. 01-06-2020
2e Pinksterdag
Do. 04-06-2020
Live toets in Hermitage 3V

Week 24

Di. 09-06-2020
14:30 - 20:00 Examenvoetbal en Galgenmaal
Wo. 10-06-2020
08:00 Bekendmaking normering Centraal Examen tijdvak 1
Examenenquete ouders en leerlingen
Do. 11-06-2020
Examenenquete ouders en leerlingen
Vr. 12-06-2020
Toetsweek 3
Examenenquete ouders en leerlingen

Week 25

Ma. 15-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Toetsweek 3
Examenenquete ouders en leerlingen
Di. 16-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Toetsweek 3
Examenenquete ouders en leerlingen
Wo. 17-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Toetsweek 3
Do. 18-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2 (aangewezen vakken)
Toetsweek 3
17:30 - 20:30 MR overlegvergadering met Schoolleiding
Vr. 19-06-2020
08:30 - 17:00 Inhaalmoment 5 (gemiste voortgangstoetsen)

Week 26

Ma. 22-06-2020
13:30 Inhalen gemiste toetsen uit toetsweek 3
08:30 - 13:00 Inhalen handelingsdelen door leerlingen met inhaaltoets(en)
08:30 - 17:00 Inhalen handelingsdelen door leerlingen zonder inhaaltoets(en)
AEL stage 3M
Opstroomdagen 4M>4H en 5H>5V
Vandaag geen lessen
Di. 23-06-2020
Sportdag klas 1 t/m 5
AEL stage 3M
Opstroomdagen 4M>4H en 5H>5V
Wo. 24-06-2020
22:30 - 01:00 Eindfeest bovenbouw Escape Delux
19:45 - 22:15 Eindfeest onderbouw Escape Delux
15:00 Mentoractiviteit
Afsluiting Cambridge 3V
Sportdag klas 1 t/m 5
AEL stage 3M
Opstroomdagen 4M>4H en 5H>5V
Do. 25-06-2020
13:00 Start opgeven herkansing toetsperiode 3 (alleen SE's)
Inzage toetsen
AEL stage 3M
Opstroomdagen 4M>4H en 5H>5V
17:30 - 20:00 MR interne vergadering
Vr. 26-06-2020
08:00 Bekendmaking normering Centraal Examen tijdvak 2
16:00 Deadline inschrijven herkansing toetsperiode 3 (alleen SE's)
AEL stage 3M
Opstroomdagen 4M>4H en 5H>5V

Week 27

Di. 30-06-2020
Studieles bovenbouw
Unescoprojectdag 1 onderbouw
13:30 publicatie rooster herkansingen
Wo. 01-07-2020
19:30 Diploma-uitreiking vwo
16:00 Diploma-uitreiking mavo
13:30 Herkansingen toetsperiode 3 (alleen SE's)
Unescoprojectdag 2 onderbouw
Do. 02-07-2020
19:30 Diploma-uitreiking havo
Inleveren boeken
Vr. 03-07-2020
10:10 - 11:00 Rapporten ophalen

Week 28

Ma. 06-07-2020
Zomervakantie
Di. 07-07-2020
Zomervakantie
Wo. 08-07-2020
Zomervakantie
Do. 09-07-2020
Zomervakantie
Vr. 10-07-2020
Zomervakantie

Week 29

Ma. 13-07-2020
Zomervakantie
Di. 14-07-2020
Zomervakantie
Wo. 15-07-2020
Zomervakantie
Do. 16-07-2020
Zomervakantie
Vr. 17-07-2020
Zomervakantie

Week 30

Ma. 20-07-2020
Zomervakantie
Di. 21-07-2020
Zomervakantie
Wo. 22-07-2020
Zomervakantie
Do. 23-07-2020
Zomervakantie
Vr. 24-07-2020
Zomervakantie

Week 31

Ma. 27-07-2020
Zomervakantie
Di. 28-07-2020
Zomervakantie
Wo. 29-07-2020
Zomervakantie
Do. 30-07-2020
Zomervakantie
Vr. 31-07-2020
Zomervakantie

Week 32

Ma. 03-08-2020
Zomervakantie
Di. 04-08-2020
Zomervakantie
Wo. 05-08-2020
Zomervakantie
Do. 06-08-2020
Zomervakantie
Vr. 07-08-2020
Zomervakantie

Week 33

Ma. 10-08-2020
Zomervakantie
Di. 11-08-2020
Zomervakantie
Wo. 12-08-2020
Zomervakantie
Do. 13-08-2020
Zomervakantie
Vr. 14-08-2020
Zomervakantie

Week 36

Di. 01-09-2020
Duurzame Dinsdag

Week 41

Ma. 05-10-2020
Dag van de Leraar

Week 42

Ma. 12-10-2020
Herfstvakantie
Di. 13-10-2020
Herfstvakantie
Wo. 14-10-2020
Herfstvakantie
Do. 15-10-2020
Herfstvakantie
Vr. 16-10-2020
Herfstvakantie

Week 50

Vr. 11-12-2020
Paarse Vrijdag

Week 52

Ma. 21-12-2020
Kerstvakantie
Di. 22-12-2020
Kerstvakantie
Wo. 23-12-2020
Kerstvakantie
Do. 24-12-2020
Kerstvakantie
Vr. 25-12-2020
Kerstvakantie

Week 53

Ma. 28-12-2020
Kerstvakantie
Di. 29-12-2020
Kerstvakantie
Wo. 30-12-2020
Kerstvakantie
Do. 31-12-2020
Kerstvakantie
Vr. 01-01-2021
Kerstvakantie

Week 08

Ma. 22-02-2021
Voorjaarsvakantie
Di. 23-02-2021
Voorjaarsvakantie
Wo. 24-02-2021
Voorjaarsvakantie
Do. 25-02-2021
Voorjaarsvakantie
Vr. 26-02-2021
Voorjaarsvakantie

Week 11

Do. 18-03-2021
Dag van de Leerplicht

Week 14

Ma. 05-04-2021
2e Paasdag

Week 17

Di. 27-04-2021
Koningsdag

Week 18

Ma. 03-05-2021
Meivakantie
Di. 04-05-2021
Meivakantie
Wo. 05-05-2021
Meivakantie
Do. 06-05-2021
Meivakantie
Vr. 07-05-2021
Meivakantie

Week 19

Do. 13-05-2021
Hemelvaartvakantie
Vr. 14-05-2021
Hemelvaartvakantie

Week 20

Ma. 17-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 18-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 19-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 20-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 21-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1

Week 21

Ma. 24-05-2021
2e Pinksterdag
Di. 25-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 26-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 27-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 28-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1

Week 22

Ma. 31-05-2021
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 01-06-2021
Centraal Examen tijdvak 1

Week 24

Wo. 16-06-2021
08:00 Bekendmaking normering Centraal Examen tijdvak 1

Week 25

Ma. 21-06-2021
Centraal Examen tijdvak 2
Di. 22-06-2021
Centraal Examen tijdvak 2
Wo. 23-06-2021
Centraal Examen tijdvak 2
Do. 24-06-2021
Centraal Examen tijdvak 2 (aangewezen vakken)

Week 26

Vr. 02-07-2021
08:00 Bekendmaking normering Centraal Examen tijdvak 2

Week 28

Ma. 12-07-2021
Zomervakantie (t/m 20 augustus 2021)

Week 42

Ma. 18-10-2021
Herfstvakantie
Di. 19-10-2021
Herfstvakantie
Wo. 20-10-2021
Herfstvakantie
Do. 21-10-2021
Herfstvakantie
Vr. 22-10-2021
Herfstvakantie

Week 52

Ma. 27-12-2021
Kerstvakantie
Di. 28-12-2021
Kerstvakantie
Wo. 29-12-2021
Kerstvakantie
Do. 30-12-2021
Kerstvakantie
Vr. 31-12-2021
Kerstvakantie