Week 26

Di. 25-06-2019
Toetsweek 3
Wo. 26-06-2019
Toetsweek 3
14:30 - 16:30 Kennismakingsdag nieuwe brugklassers
Do. 27-06-2019
Toetsweek 3
MR vergadering met schoolleiding
Vr. 28-06-2019
08:00 Bekendmaking normering CE tijdvak 2
Toetsweek 3

Week 27

Ma. 01-07-2019
08:30 - 17:00 Inhaalmoment handelingsdelen cula, ckv, kv1, lo, pe (lln zonder inhaaltoets)
08:30 - 13:00 Inhaalmoment handelingsdelen cula, ckv, kv1, lo, pe (lln met inhaaltoets)
13:30 Inhaalmoment gemiste toetsen toetsperiode 3
Wo. 03-07-2019
16:00 Diploma-uitreiking Mavo
19:30 Diploma-uitreiking Vwo
12:00 Start opgave herkansing SE toetsperiode 3 (via Activiteiten in Magister)
09:00 - 10:00 Inzage toetsen 3M en 5V
10:00 - 11:00 Inzage toetsen leerjaar 4
11:00 - 12:00 Inzage toetsen leerjaar 1
12:30 - 13:30 Inzage toetsen leerjaar 2
13:30 - 14:30 Inzage toetsen 3H en 3V
11:00 - 17:00 AEL-stage 3M
Do. 04-07-2019
19:30 Diploma-uitreiking Havo
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten voor lj1, lj2, 3H, 3V en lj4 en 5
16:00 Deadline opgeven herkansing SE toetsperiode 3 (via Activiteiten in Magister)
08:30 - 17:00 AEL-stage 3M
Vr. 05-07-2019
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten voor lj1, lj2, 3H, 3V en lj4 en 5
08:30 - 17:00 AEL-stage 3M

Week 28

Ma. 08-07-2019
08:30 - 17:00 Verwerken en inleveren AEL-stageverslag 3M
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten voor lj1, lj2, 3H, 3V en lj4 en 5
Di. 09-07-2019
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
Wo. 10-07-2019
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
13:30 Herkansingen toetsperiode 3 (alleen herkansbare SE's)
Interne MR vergadering (optie)
19:30 - 21:00 Uitreiking Cambridge 3V
Do. 11-07-2019
Boeken inleveren niet-examenleerlingen
09:00 Deadline indienen revisieverzoek
19:45 - 22:15 Eindfeest onderbouw, Escape Delux
22:30 - 01:00 Eindfeest bovenbouw, Escape Delux
Vr. 12-07-2019
10:10 - 11:00 Uitdelen rapporten onderbouw
11:20 - 12:10 Uitdelen rapporten bovenbouw

Week 29

Ma. 15-07-2019
Zomervakantie (t/m 25 augustus)

Week 35

Ma. 26-08-2019
Start nieuw schooljaar
Rooster tijdvak 1 gaat in
Di. 27-08-2019
Schoolfotograaf

Week 36

Ma. 02-09-2019
Schoolfotograaf
Di. 03-09-2019
Duurzame Dinsdag

Week 41

Do. 10-10-2019
Dag van de Duurzaamheid

Week 43

Ma. 21-10-2019
Herfstvakantie
Di. 22-10-2019
Herfstvakantie
Wo. 23-10-2019
Herfstvakantie
Do. 24-10-2019
Herfstvakantie
Vr. 25-10-2019
Herfstvakantie

Week 46

Ma. 11-11-2019
Rooster tijdvak 2 gaat in
Do. 14-11-2019
Dag van de Franse taal

Week 50

Vr. 13-12-2019
Paarse Vrijdag

Week 52

Ma. 23-12-2019
Kerstvakantie
Di. 24-12-2019
Kerstvakantie
Wo. 25-12-2019
Kerstvakantie
Do. 26-12-2019
Kerstvakantie
Vr. 27-12-2019
Kerstvakantie

Week 01

Ma. 30-12-2019
Kerstvakantie
Di. 31-12-2019
Kerstvakantie
Wo. 01-01-2020
Kerstvakantie
Do. 02-01-2020
Kerstvakantie
Vr. 03-01-2020
Kerstvakantie

Week 04

Ma. 20-01-2020
SE-week 2
Di. 21-01-2020
SE-week 2
Wo. 22-01-2020
SE-week 2
Do. 23-01-2020
SE-week 2
Vr. 24-01-2020
SE-week 2

Week 06

Ma. 03-02-2020
Rooster tijdvak 3 gaat in

Week 08

Ma. 17-02-2020
Voorjaarsvakantie
Di. 18-02-2020
Voorjaarsvakantie
Wo. 19-02-2020
Voorjaarsvakantie
Do. 20-02-2020
Voorjaarsvakantie
Vr. 21-02-2020
Voorjaarsvakantie

Week 12

Do. 19-03-2020
Dag van de Leerplicht

Week 15

Vr. 10-04-2020
Goede vrijdag, geen les

Week 16

Ma. 13-04-2020
2e Paasdag

Week 17

Do. 23-04-2020
Meivakantie
Vr. 24-04-2020
Meivakantie

Week 18

Ma. 27-04-2020
Meivakantie
Di. 28-04-2020
Meivakantie
Wo. 29-04-2020
Meivakantie
Do. 30-04-2020
Meivakantie
Vr. 01-05-2020
Meivakantie

Week 19

Ma. 04-05-2020
Meivakantie
Di. 05-05-2020
Meivakantie
Wo. 06-05-2020
Rooster tijdvak 4 gaat in
Do. 07-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 08-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1

Week 20

Ma. 11-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 12-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 13-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 14-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 15-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1

Week 21

Ma. 18-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 19-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 20-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 21-05-2020
Hemelvaartvakantie
Vr. 22-05-2020
Hemelvaartvakantie

Week 22

Ma. 25-05-2020
Centraal Examen tijdvak 1

Week 23

Ma. 01-06-2020
2e Pinksterdag

Week 24

Wo. 10-06-2020
08:00 Bekendmaking normering Centraal Examen tijdvak 1

Week 25

Ma. 15-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Di. 16-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Wo. 17-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2
Do. 18-06-2020
Centraal Examen tijdvak 2 (aangewezen vakken)

Week 26

Vr. 26-06-2020
08:00 Bekendmaking normering Centraal Examen tijdvak 2

Week 27

Vr. 03-07-2020
10:10 - 11:00 Rapporten ophalen onderbouw
11:20 - 12:10 Rapporten ophalen bovenbouw

Week 28

Ma. 06-07-2020
Zomervakantie (t/m 14 augustus)